Projekt ombyggnad

OFFERT

För att få offert kan ni antingen skicka in ritning till offert@badrumslaget.se, kontakta oss för ett möte eller använda er av offertjänsten BRF HANTVERK .

Offert ombyggnad badrum Göteborg finner ni här.

Offert ombyggnad badrum Uddevalla finner ni här.

När ni har fått offert kontakter vi er för att boka in ett hembesök för att gå igenom projektet. Det ingår platta 10×10 cm eller 20×20 cm på golv och 20×20 på vägg till ett värde av 300 kr/kvm. Det ingår 2,50 meter hörnlist i plast. När vi går igenom projektet  får ni information om våra kakelleverantörer. All badrumsinredning inkl. blandare ingår ej utan inhandlas av er själv alernativt genom rörläggaren. Om förutsättningarna stämmer med yta och underlag samt eventuella tillägg är bekräftade tecknas ett hantverkaravtal.

Etablering – golven täcks in med skyddspapp. Verktyg och maskiner ställs in.

Demontering snickeri – Lös och fast inredning demonteras. Hit hör t.ex väggskåp och kommod.

Demontering rörläggaren – Vattenledningsrören pluggas (d.v.s. förses med någon form av avstängningsventil) där de kommer in i badrummet, brunn och  resterande rör dragning inne i badrum demonteras. Rören återanvänds inte. Toalett, tvättställ, blandare och dyl. demonteras och kan sparas och återmonteras om så önskas. Rörläggaren förutsätter att det går att stänga av vatten i badrum.

Rivning – ytskikt på väggar och golv rivs och ingår i demontering. Ytskiktet kan utgöras av kakel, våtrumsmatta, tapet, färg el. dylikt. Är det gips på vägg till golv monteras det nya våtrumsskivor. Skulle det vara putsade väggar behövs inga nya skivor. Som standard frilägges golvet så att golvbrunn med nödvändiga rör kan bytas.
Hur omfattande rivningsfasen är beror på hur vägg och bjälklag är uppbyggt. Skall avloppsrören i golvet läggas om räcker det inte med att riva ytskiktet på golvet utan att hela golvkonstruktionen måste brytas upp, är det betongbjälklag spårars det ut.  Är det träbjälklag är det ett tillägg, vi sätter reglar c/c 30 cm (mellanrum 30 cm) för att stabilisera golv och väggar. Det här arbetsmomenten är mest damm framkallande. För att minimera dammspridnining sätter vi då upp dammfällor, men risken att damm når ändra utrymmen i lägenheten är stor.

Återuppbyggnad  – i detta skede sker exempelvis byggnad av nya väggar, konstruktion av nytt golv och montering ny brunn samt dragning av vattenrör i väggar. Som standard är vattenrören dolda och om det är tegel- eller betongvägg blir urspårning tillägg. I detta skede monteras ett säkerhets vattenskåp i väggen.

Underarbete – denna fas består av spackling av golv och väggar för att få en jämn och hållfast yta, Detta arbete ingår i kakelläggarens arbete.

Våtrumsbehandling – kakelsättaren applicerar fuktspärr på golv och vägg.

Kakelsättning – kakelsättare lägger keramiska plattor på väggar och golv med raksättning.  Fogning – fogarna mellan kakelplattorna fylls med fogmassa.

Komplettering – ditsättning dörrfoder inkl. salning och dörr, montering kommod, duschvägg, spegelskåp,inkoppling av toalettstol, blandare o. s.v. I denna fas innehåller även elinstallationer.

Slutfasen – arbetet avlutas och byggsopor transporteras bort av snickaren om så beställt. Finstädning ingår inte.